Welkom

Koninklijk Toonkunstkoor Concordia is een gemengd koor met 64 leden. Onze doelstelling is grote koorwerken uit het klassieke repertoire uit te voeren. Daarbij wisselen bekende en minder bekende werken elkaar af. Als regel geven we tweemaal per jaar een concert.

 

Sinds september 2021 repeteren we weer in de ruimte van Vrije Evangelische Gemeente aan het Zuidvliet. Dit tot groot plezier van ieder. We controleren bij binnenkomst de QR code en verrichten evt. een covid-test. Leden met klachten blijven thuis. Ook zitten we op ruimere afstand van elkaar dan voorheen, iets wat we in ere zullen blijven houden, daar het de koordiscipline ten goede komt.

We werken aan de koorpartij van  “Het Oratorio de Noël” van Saint-Saëns. Wij zijn namelijk uitgenodigd om mee te doen aan een project van Ronald Slager die met de Nije Symfony werken van Saint-Saëns gaat uitvoeren in het kader van het feit dat Saint-Saëns 100 jaar geleden overleed .  Het is een werk voor zangsolisten, koor, strijkorkest, orgel en harp. Het orgel is een belangrijk onderdeel.    En: het Adema- orgel van de Bonifatiuskerk wordt in het najaar feestelijk ingewijd, na een restauratie van 3 jaar. Een heel mooi samenkomen van te vieren feestelijkheden.

Voorts werken we aan “Ein Deutsches Requiem” van J. Brahms en het “Gloria” van Poulenc, om uit te voeren in het najaar van 2022.

In het voorjaar van 2022 zullen we (ijs en weder dienende) de Mattheüs Passie van J.S. Bach uit voeren.

 

Wordt vervolgd.