Welkom

Koninklijk Toonkunstkoor Concordia is een gemengd koor met zo’n 65 leden. Onze doelstelling is grote koorwerken uit het klassieke repertoire uit te voeren. Daarbij wisselen bekende en minder bekende werken elkaar af. Als regel geven we tweemaal per jaar een concert.

Op vrijdag 22 november a.s. staat het ‘Requiem’ van Giuseppe Verdi op het programma, in de Harmonie in Leeuwarden. Solisten zijn Claudia Patacca sopraan, Esther Kuiper alt-mezzo, André Post tenor en Marc Pantus bas. Filharmonie Noord begeleidt koor en solisten. Algehele leiding: Tjalling Wijnstra. Aanvang 20.15 uur.

Op zondag 5 april 2020 zullen we de Matthäus Passion van Bach uitvoeren. Dat is een jubileum: het is dan 100 jaar geleden dat Concordia als eerste koor in Friesland dit werk uitvoerde.

Onder ‘Concerten’ vindt u ook een overzicht van de koorwerken die Concordia de afgelopen jaren heeft uitgevoerd.

Wij verwelkomen u graag, hetzij als toehoorder bij onze concerten, hetzij als nieuw lid, hetzij als Vriend van ons koor! Onze repetities zijn op dinsdagavond, van 19.45 – 22.00 uur, in het gebouw van de Vrije Evang. Gemeente, Zuidvliet 14 in Leeuwarden. Zie verder onder ‘Organisatie’, ‘Lid worden’ en ‘Vriend worden’.

Concordia werkt met een aantal andere klassieke koren in Leeuwarden samen in de Stichting Musica Leoverdia.