Welkom

Koninklijk Toonkunstkoor Concordia is een gemengd koor met 68 leden. Onze doelstelling is grote koorwerken uit het klassieke repertoire uit te voeren. Daarbij wisselen bekende en minder bekende werken elkaar af. Als regel geven we tweemaal per jaar een concert.

12 maart actueel:

In overeenstemming met de vandaag door de overheid afgekondigde maatregelen heeft Concordia niet anders kunnen doen dan het Matthäus-concert van 5 april afgelasten. Wij zullen ons uiterste best doen de gegevens van al diegenen die al een toegangskaart gekocht hebben te achterhalen om hen te kunnen compenseren.

Het bestuur van Toonkunstkoor Concordia

 

11 maart actueel:

Matthäus Passion op 5 april

Op 5 april voert Concordia de Matthäus Passion uit. De verspreiding van het Coronavirus kan echter een belemmering worden. Het bestuur heeft op 10 maart besloten om het concert volgens plan verder voor te bereiden, maar wel nauwlettend de ontwikkelingen te volgen. Waar nodig is er goed overleg met alle betrokkenen en deelnemers.
Uitgangspunt zijn de richtlijnen van het RIVM. Op dit moment is er geen advies van  de overheden in de noordelijke provincies voor maatregelen.
Waar nodig zullen we u in de komende weken zo snel mogelijk informeren via deze pagina op onze website.

Het bestuur van Toonkunstkoor Concordia

Op zondag 5 april a.s, op Palmzondag, staat de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach op het programma, in de Bonifatiuskerk te Leeuwarden. Solisten zijn Margreet Rietveld sopraan, Eske Tibben alt-mezzo, Henk Gunnemann en Falco van Loon tenor en Han de Vries en Ben Brunt bas. Het Van Wassenaer Consort begeleidt koor en solisten. Bovendien wordt medewerking verleend door het Sint Vituskinder- en jeugdkoor van Hendrikje van den Berg. De algehele leiding is in handen van dirigent Tjalling Wijnstra. Aanvang 14.30 uur.

Bijzonder aan dit concert is dat in 1920 de Matthäus Passion voor het eerst in Friesland werd uitgevoerd en wel door (toen nog niet Koninklijk) Toonkunstkoor Concordia, onder leiding van dirigent Jan Paardekoper. Concordia heeft daarmee een traditie in gang gezet die inmiddels dus 100 jaar duurt.

Onder ‘Concerten’ vindt u meer informatie over dit werk alsmede een overzicht van de koorwerken, die Concordia de afgelopen jaren heeft uitgevoerd.

Wij verwelkomen u graag, hetzij als toehoorder bij onze concerten, hetzij als nieuw lid, hetzij als Vriend van ons koor! Onze repetities zijn op dinsdagavond, van 19.45 – 22.00 uur, in het gebouw van de Vrije Evangelische Gemeente, Zuidvliet 14 in Leeuwarden. Zie verder onder ‘Organisatie’, ‘Lid worden’ en ‘Vriend worden’.

Concordia werkt met een aantal andere klassieke koren in Leeuwarden samen in de Stichting Musica Leoverdia.