Historie

Concordia is een springlevende vereniging van 150 jaar oud.
De oprichtingsdatum van Concordia is 27 februari 1874. Toen werden de zangverenigingen Euterpe en Caecilia samengevoegd. Als die ‘rechtsvoorgangers’ worden meegeteld, is Concordia dus nóg ouder: Caecilia dateert van 1837.

Concordia was, in 1920, het eerste koor in Friesland dat de Matthäus Passion van Bach uitvoerde.

In 1930 werd Concordia een toonkunstkoor, doordat het fuseerde met de drie jaar daarvoor opgerichte afdeling Leeuwarden e.o. (een mannenkoor) van de landelijke Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst. (Deze laatste heet sinds enkele jaren Vereniging Toonkunst Nederland.)

Bij haar 100-jarige bestaan werd aan Concordia het predikaat ‘Koninklijk’ verleend, een toekenning die later is verlengd tot 2036.

In 1999 is het 125-jarig jubileum gevierd, onder meer met als primeur de eerste ‘meezing-Matthäus’ in Leeuwarden.

Concordia stelt zich ten doel om als amateurkoor de toonkunst te bevorderen, onder meer door het uitvoeren van de grote werken uit het klassieke koorrepertoire.
Welke dat de afgelopen jaren waren, kunt u lezen onder de knop ‘concerten’.

In zijn lange historie heeft het koor de volgende dirigenten gehad:

* 1874-1882 – P. Wedemeijer
* 1883 – B. Blank
* 1884-1896 – J.H. Bekker
* 1897-1913 – P.C. Koerman
* 1914 – Richard Boer
* 1915-1930 – J. Paardekoper
* 1932-1949 – George Stam
* 1950-1979 – Piet Post
* 1980-1985 – Henk Alkema
* 1986-1989 – Ton Braas
* 1989-1991 – Hoite Pruiksma
* 1991-2003 – Anne Sollie
* 2003-2008 – Geert-Jan van Beijeren Bergen en Henegouwen
* 2008-2014 – Ilia Belianko
* mei-sept.2014 – Jacqueline Schroten (interim)
* vanaf sept. 2014 Tjalling Wijnstra