Organisatie

Enkele zakelijke gegevens
Koninklijk Toonkunstkoor Concordia
KvK Leeuwarden: 40002184
Banknummer: NL20 INGB 0000 8000 07 t.n.v. Concordia te Leeuwarden

Het bestuur is momenteel als volgt samengesteld:
voorzitter: Boudien Bakker-Dekkinga, 06-22460468 / 0518-452185

1e secretaris: Christine Tjalsma, 06-18083190
De Tromp 11, 9081 AE Lekkum
 info@concordialeeuwarden.nl of concordialeeuwarden@gmail.com 

2e secretaris: Dino Brinkerink, 06-21584329, aebrinkerink@gmail.com

penningmeester: Cor de Wit, 06-15940123

alg. bestuurslid: Tineke van der Schaaf, 06-44864854 / 058-2896107

bestuurslid – PR en sponsoring: Menno den Hollander, 06-48171440

bestuurslid – concertorganisatie: Wies van der Rol-Plantinga, 06-13392180 / 058-2132033

Koorcommissarissen
De koorcommissie bestaat uit vier leden, een voor elke stemgroep. Koorcommissarissen zijn het aanspreekpunt voor hun stemgroep, de schakel tussen koorlid en bestuur. Zij verwelkomen nieuwe leden, houden presentielijsten bij, zijn betrokken bij de verdeling van de partituren en concertkaarten.

Muziekcommissie
Deze commissie bepaalt in overleg met de dirigent en het bestuur het artistieke beleid. Huidige samenstelling: Jokelien Miedema, Janet Wassenaar, Menno den Hollander, Jelle Spits en Wies van der Rol-Plantinga (q.q.).