Vriend worden

Wanneer u Concordia een warm hart toedraagt, kunt u ons steunen door Vriend van Concordia te worden.

Hoe meldt u zich als Vriend?
* De kortste route: u maakt minimaal € 25,- over naar rekeningnummer NL20 INGB 0000 8000 07 van Concordia te Leeuwarden met vermelding van uw adres én de tekst ‘nieuwe Vriend’. We nemen u dan meteen op in ons bestand.
* Aanmelden in een e-mail via deze website kan ook:info@concordialeeuwarden.nl Geef dan uw naam, adres, postcode + woonplaats en telefoonnummer door. 

Wat krijgt u ervoor terug?
* Het bijwonen van de repetitie vóór de generale repetitie die vooraf gaat aan het concert.
* Toezending van een Nieuwsbrief tijdig voor een concertdatum.
* Toezending van de koorkrant “De Notenkraker” die een of tweemaal per jaar uitkomt.