Lid worden

Als u geniet van het luisteren naar klassieke muziek, dan kunt u nog meer muziekplezier beleven door te zingen. Dat kan bij Koninklijk Toonkunstkoor Concordia. Er is op dit moment ruimte voor nieuwe leden, met name bassen en tenoren.

Concordia telt  69 koorleden. Zij beschikken over een goede stem en zijn vaardig in het lezen van bladmuziek. Van tijd tot tijd worden er stemtesten afgenomen.

Concordia repeteert wekelijks op dinsdag van 19.45 – 22.00 uur, in het gebouw van de Vrije Evang. Gemeente, Zuidvliet 14 te Leeuwarden (voor noodgevallen: tel. koster 058 – 21 21 506).
De repetities staan onder leiding van onze dirigent, en worden begeleid door Griet Talsma.

Carpoolen is wellicht mogelijk. Onze leden komen uit een groot deel van Fryslân: Britsum, Burdaard, Franeker, Goutum, Gytsjerk, Harlingen, Heerenveen, Hempens, Hieslum, Jistrum, Joure, Leeuwarden, Lekkum, Menaldum, Oranjewoud, Sneek, Stiens, Ureterp, Veenwouden en Warten.

Inlichtingen bij de 1e secretaris, Henny Keijzer (tel. 06-28799640), of via info@concordialeeuwarden.nl