Organisatie

Enkele zakelijke gegevens
Koninklijk Toonkunstkoor Concordia
KvK Leeuwarden: 40002184
Banknummer: NL20 INGB 0000 8000 07 t.n.v. Concordia te Leeuwarden

Het bestuur is momenteel als volgt samengesteld:
voorzitter
 Boudien Bakker-Dekkinga, 0518-452 185 / 06-2246 0468
1e secretaris
 Christine Tjalsma, 06-18083190
 De Tromp 11, 9081 AE Lekkum
 info@concordialeeuwarden.nl of concordialeeuwarden@gmail.com
2e secretaris
 Dino Brinkerink, 06-2158 4329, aebrinkerink@gmail.com
penningmeester
 Bob de Vries, 058-212 0588 / 06-2318 5003
alg. bestuurslid 
 Tineke van der Schaaf, 058 – 289 6107
bestuurslid – PR en sponsoring
 Menno den Hollander, 06-48171440
bestuurslid – concertorganisatie
 Wies van der Rol-Plantinga, 058-213 2033

Koorcommissarissen
De koorcommissie bestaat uit vier leden, een voor elke stemgroep. Koorcommissarissen zijn het aanspreekpunt voor hun stemgroep, de schakel tussen koorlid en bestuur. Zij verwelkomen nieuwe leden, houden presentielijsten bij, zijn betrokken bij de verdeling van de partituren en concertkaarten.

Muziekcommissie
Deze commissie bepaalt in overleg met de dirigent en het bestuur het artistieke beleid. Huidige samenstelling: Jokelien Miedema, Janet Wassenaar, Menno den Hollander, Jelle Spits en Wies van der Rol-Plantinga (q.q.).