Organisatie

Enkele zakelijke gegevens
Koninklijk Toonkunstkoor Concordia
KvK Leeuwarden: 40002184
Banknummer: NL20 INGB 0000 8000 07 t.n.v. Concordia te Leeuwarden

Het bestuur is momenteel als volgt samengesteld:
voorzitter
    Boudien Bakker-Dekkinga, 0518 – 452185
1e secretaris
    Henny Keijzer
    info@concordialeeuwarden.nl of concordialeeuwarden@gmail.com
2e secretaris
    Hans Houtsma, 058 – 289 5552 / 06 – 45 99 21 13, ccdbhans@gmail.com
penningmeester
    Bob de Vries, 058 – 212 0588 / 06 – 23 18 50 03
algemeen bestuurslid – fondsenwerving
    Tineke van der Schaaf, 058 – 289 6107
algemeen bestuurslid – PR
    Jetty Wesselius, 058 – 267 3210
algemeen bestuurslid – concertorganisatie
    Wies van der Rol-Plantinga, 058 – 213 2033
algemeen bestuurslid – koorscholing
    Lienke van der Bijl, 058 – 843 0377

Koorcommissarissen
De koorcommissie bestaat uit vier leden, voor elke stemgroep een. Koorcommissarissen zijn het aanspreekpunt voor hun stemgroep, de schakel tussen koorlid en bestuur. Zij verwelkomen nieuwe leden, houden presentielijsten bij, zijn betrokken bij de verdeling van de partituren en concertkaarten.

Muziekcommissie
Deze commissie bepaalt in overleg met de dirigent en het bestuur het artistieke beleid. Huidige samenstelling: Egbert van Hes (voorz.), Erik Klomp, Jokelien Miedema en Wies van der Rol-Plantinga (q.q.).