Organisatie

Enkele zakelijke gegevens
Koninklijk Toonkunstkoor Concordia
KvK Leeuwarden: 40002184
Banknummer: NL20 INGB 0000 8000 07 t.n.v. Concordia te Leeuwarden

Het bestuur is momenteel als volgt samengesteld:
voorzitter
Boudien Bakker-Dekkinga, 0518 – 452185 / 06-22460468
1e secretaris
Henny Keijzer
info@concordialeeuwarden.nl of concordialeeuwarden@gmail.com
2e secretaris
Dino Brinkerink, 06-21584329/ 0517- 851129, aebrinkerink@gmail.com
penningmeester
Bob de Vries, 058 – 212 0588 / 06 – 23 18 50 03
algemeen bestuurslid – fondsenwerving
Tineke van der Schaaf, 058 – 289 6107
algemeen bestuurslid – PR
Jetty Wesselius, 058 – 267 3210
algemeen bestuurslid – concertorganisatie
Wies van der Rol-Plantinga, 058 – 213 2033

Koorcommissarissen
De koorcommissie bestaat uit vier leden, voor elke stemgroep een. Koorcommissarissen zijn het aanspreekpunt voor hun stemgroep, de schakel tussen koorlid en bestuur. Zij verwelkomen nieuwe leden, houden presentielijsten bij, zijn betrokken bij de verdeling van de partituren en concertkaarten.

Muziekcommissie
Deze commissie bepaalt in overleg met de dirigent en het bestuur het artistieke beleid. Huidige samenstelling: Egbert van Hes (voorz.), Erik Klomp, Jokelien Miedema en Wies van der Rol-Plantinga (q.q.).